Smluvní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Víno Dárky Čaje
Radka Musilová: IČO 63930226, DIČ : CZ7653240430
 
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní  a dodací podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinodarkycaje.cz. Určují práva a povinnosti nakupujícího zákazníka (dále jen kupující) a provozovatele internetového obchodu (dále jen prodávající).
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Kupující může objednávku učinit přímo v internetovém obchodě, nebo zaslat na e-mail pomocí formuláře „Napište nám“, telefonicky na čísle:+420605487815, případně osobně přímo v provozovně obchodu; tj. v Úštěku , 1.Máje 5
Kupující po zadání objednávky prostřednictvím internetových stránek e-shopu obdrží automatickou odpověď s potvrzením o přijetí objednávky.
Kupující zadáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Pokud kupující objednává alkoholické nápoje, že není osobou mladší 18-ti let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající (má-li pochybnosti) může požádat, aby toto vhodnou formou prokázal- například zasláním elektronické kopie občanského průkazu (viz zákon č.379/2005 Sb). Pokud kupující prodávajícímu do tří pracovních dnů od obdržení žádosti o prokázání výše uvedené skutečnosti svoji plnoletost neprokáže, má právo prodávající objednávku jednostranně zrušit.
Po evidenci  objednávky do systému prodávajícího, obdrží kupující odpovídajícím způsobem potvrzení s uvedením termínu expedice a s předpokládaným termínem doručení (viz. také článek V. obchodních podmínek).
Od okamžiku doručení tohoto potvrzení kupujícímu je předmětná objednávka považována za uzavřenou kupní smlouvu a objednávka se tímto stává závaznou.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s dotazy, objednáním zboží či uzavření kupní smlouvy (tj. náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory apod.), si hradí kupující sám.
 
III. Registrace kupujícího
Kupující má možnost vytvořit si prostřednictvím registrace na stránkách internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet.
V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které jsou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu (viz. ochrana osobních údajů- článek IV. těchto podmínek). Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečných odkladů odeslána potvrzující e-mailová zpráva, obsahující registrační údaje- včetně přihlašovacího jména a hesla.
Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při uplatnění objednávek, účast v případných soutěžích, akcích na slevy zboží a diskuzích.
Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím stránek internetového obchodu e-mailu, nebo telefonicky. Zrušení registrace bude potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty, případně telefonicky.
 
IV. Ochrana osobních údajů
Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu firmy Radka Musilová: IČO 63930226. DIČ : CZ7653240430Při zpracování informací o zákaznících se řídíme zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb a všemi dalšími platnými zákony ČR.  Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro naši interní potřebu.  Pouze v případě dopravy zboží si vyhrazujeme právo předat přepravní společnosti potřebný kontakt na zákazníka, jemuž má být zboží přepravní společností dodáno. Osobní údaje vymažeme z naší databáze na základě písemné žádosti zákazníka.

 
V. Zrušení objednávky
Kupující má právo zrušit objednávku před zahájením její expedice. Zrušení objednávky je třeba provést telefonicky na čísle+420605487815, a to  nejpozději do 24 hodin od jejího podání.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepotvrdit a tím fakticky anulovat v případě, má-li pochybnosti o identitě kupujícího, nebo pokud kupující v minulosti objednané zboží opakovaně nepřevzal, ačkoliv mu bylo řádně a bez poškození dodáno, případně v minulosti jinak narušil vzájemné obchodní vztahy.
Prodávající může také jednostranně odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží již není skladem a není možnost zajistit náhradní plnění.
 
VI. Cena zboží, DPH
Ceny zboží uvedené na internetových stránkách obchodu jsou platné v době uplatnění objednávky a jsou konečné- všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 
VII. Termín doručení zboží
Objednávky přijímáme z celé ČR a zboží dodáváme na území celé České republiky, a to na Vámi uvedenou dodací adresu.
Zboží, které je skladem, expedujeme do  pěti pracovních dnů (neplatní pro expresní dodání-viz. níže). U zboží, které není skladem, bude termín doručení upřesněn e-mailem, případně telefonicky.
Ve městě Úštěk do 10Km a směr Úštek,Lovečkovice,Zubrnice.Malé Březno Vélké Březno a po Ústí nad Labem zajišťujeme expresní rozvoz zdarma, a to do 24 hodin od potvrzení objednávky (výjimku tvoří stav, kdy není zboží skladem a je potřeba ho zajistit).
V případě plnění objednávky prostřednictvím přepravní služby a ČP, bude zboží za účelem ochrany při manipulaci a přepravě řádně zabaleno (např. víno uloženo ve speciálním obalu). Při expresní dodávce zdarma osobně garantujeme šetrné dodání zboží.
Případné reklamace dodaného zboží jsou řešeny bodem IX. těchto obchodních podmínek.
 
VIII. Způsobů doručení
Česká republika

Balík na poštu Česká pošta - cena 99 Kč (při dobírce + 35 Kč doběrečné) - Doba dodání od odeslání 24 hodin.
Kurýrní služba cena 99 Kč (při dobírce + 35 Kč doběrečné) - Doba dodání od odeslánínejdéle dva pracovní dny
Osobní odběr-ZDARMA
Rozvoz Úštek a směr Lovečkovice ,Zubrnice,Malé Březno,Velké Březno a po Ústí nad Labem -ZDARMA
Rozvoz do 10Km kolem Úšteka -ZDARMA
Doručení zdarma při platbě převodem - při objednávce nad 2000 Kč v celé České republice

 

Vyhrazujeme si nárok na změnu dopravce, cena zůstastane původně zvolená a nezvyšuje se. Víno zasíláme vždy kurýrní službou.
 
IX. Cena poštovného a balné
Česká republika - Slovensko

Zvolte způsob dopravy
Při objednávce nad 2 000,00 Kč je doprava zdarma.

Balné neúčtujeme.
 
X. Platba za zboží
Při dodání zboží na území ČR a má kupující možnost uhradit hodnotu zboží níže uvedenými způsoby:
a)    Dobírkou při zaslání prostřednictvím Česká pošta nebo kurýrní služba
b)    Hotově při převzetí v rámci rozvozu prodávajícím
c)    Hotově při osobním odběru zboží v provozovně
d)    Převodem na účet prodávajícího před expedicí zboží
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu před dodáním zboží.
 
XI. Vrácení zboží, záruka a reklamace
Kupující má dle zákona č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.  Kupující zboží vrací v původním obalu nepoškozené a nepoužité, a to buď osobně, nebo poštou. V případě vrácení zboží poštou (nebo jiným druhem obchodní přepravy) je kupující ve vlastním zájmu zboží zabalí takovým způsobem, aby nemohlo být při přepravě poškozeno. K zásilce je třeba přiložit kopii účtenky, kontakt (nejlépe číslo telefonu) a číslo účtu, na který si kupující přeje vrátit peníze. Upozorňujeme, že u dřevěných a kožených kufříků, boxů, krabiček na víno je možný jiný odstín barvy než je na fotografii.
Prodávající garantuje vrácení peněz do 21-ti dnů od obdržení vráceného zboží, které splňuje výše uvedené podmínky.
Prodávající kupujícímu doporučuje, aby dříve než mu zašle zboží zpět, jej kontaktoval nejlépe e-mailem prostřednictvím formuláře „Napište nám“ na stránkách e-shopu.
 
Adresa pro zasílání zboží je:
Radka Musilová
Vino Dárky Čaje
1.Maje 5
41145 Úštěk
 
Reklamace zboží řeší Reklamační řád.
 
XII. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Preambule
Reklamační řád účelně upřednostňuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží a služeb vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodaného zboží.
Prodávající je firma Radka Musilová - Vino Dárky Čaje -1.Maje 5 - 41145 Úštěk  IČO 63930226
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 
Základní podmínky reklamace
Posláním společnosti je poskytnout zákazníkům kvalitní a pestrou nabídku zboží včetně souvisejících profesionálních služeb k zajištění spokojenosti kupujícího.
Vyskytne - li se u zakoupeného zboží vada, je zájmem prodávajícího poskytnout kupujícímu takové služby, aby tato byla v nejkratší době odstraněna, či záležitost kupujícího jinak vyřešena.
Za vadu však nelze považovat změnu vlastností zboží, která nastala v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, přetěžování, nedostatkem péče nebo vlivem nesprávného zásahu. Dále upozorňujeme, že u dřevěných a kožených kufříků, boxů, krabiček na víno je možný jiný odstín barvy než je na fotografii.
Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, v níž bylo z zboží zakoupeno, a to některým z níže uvedených způsobů:
- osobně na adrese obchodu
- zasláním zboží prostřednictvím třetí osoby
- zaslání reklamovaného zboží poštou.
Nedílnou součástí reklamace je písemný popis vady (příčina reklamace), podepsaný kupujícím.
Kupující je dále povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že mimo popisu reklamované vady dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
Pověřený pracovník prodejny přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
O reklamaci rozhoduje pověřený pracovník většinou ihned, ve složitějších případech do pěti pracovních dnů od doručení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů, nedohodnou - li se zúčastněné strany jinak.
 
Výměna nebo vrácení vína:
Požadavek na výměnu, nebo na vrácení vína, z důvodu kvality, je možný při splnění následujících bodů:
1. Víno je v původní lahvi
2. Láhev je uzavřena původní zátkou
3. V lahvi jsou minimálně 2/3 originálního obsahu
 
Lhůty pro uplatnění reklamace
Základní podmínkou reklamace je, aby byla uplatněna v zákonem stanovené záruční době
1. víno do 6 ti měsíců ode dne převzetí zboží.
2. ostatní zboží do 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nejdéle však v době vyznačené na obalu výrobku jako doba trvanlivosti nebo datum spotřeby ( spotřebujte do )
Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může znamenat znemožnění odstranění vady a jeho další znehodnocení a proto může být důvodem k zamítnutí reklamace.
Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou zboží, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy je převzít.
Vyřídí- li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za nové, běží na nové zboží nová záruční lhůta ode dne převzetí
 
Způsob vyřízení reklamace
Jedná-li se o vadu odstranitelnou, může kupující zásadně požadovat:
1. bezplatné a řádně provedené odstranění vytýkané vady, a to bez zbytečných odkladů
2. nebyl - li předmět reklamace použit, lze reklamaci řešit výměnou věci, nebo týká - li se vada jen součásti věci, výměnou součásti
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled a funkčnost věci (věc po opravě je ve shodě s kupní smlouvou ).
Jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě věc řádně užívat, může požadovat výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy. O opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná v případě, kdy se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí věc tehdy, má-li v době uplatnění reklamace nejméně tři odstranitelné vady.
Jde - li o vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat:
1. výměnu zboží
2. odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání  užívání věci jako věci bez vady
3. přiměřenou slevu z kupní ceny věci v případě, že charakter neodstranitelné závady nebrání užívání věci jako věci bez vady ( např. vady estetické, vzhledu apod.)
Zaslání reklamovaného zboží
Zasílá-li kupující reklamované zboží prodávajícímu prostřednictvím třetí osoby (např. Česká Pošta, PPL, …), počíná si kupující ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno způsobem znemožňujícím poškození při manipulaci a přepravě.
Dříve než nám zboží zašlete, kontaktujte nás e-mailem  „Napište nám“ na internetových stránkách obchodu, případně telefonicky na číslo +420605487815.
Fotografie u vín mohou být ilustrativní.
DOPRAVA ZDARMA

Při objednávce zboží s vyšší hodnotou než 2 000,-Kč je dopravné zdarma po celé České republice. Platí u formy úhrady převodem. Při dobírce se účtuje + 35 Kč doběrečné.
 

 

Kontakt

Víno Dárky Čaje

1Máje 5
Úštěk
411 45

+420736699899

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode